Bồn cầu Cotto: C1053

Liên hệ
LOẠI SẢN PHẨM BỒN CẦU MỘT KHỐI, THOÁT SÀN
BỘ SƯU TẬP KHÔNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
CHỨC NĂNG SIPHONIC XẢ XUỐNG
CHẤT LIỆU GỐM
DÒNG SẢN PHẨM MICC
CHIỀU RỘNG 375 MILLIMETER
CHIỀU CAO 715 MILLIMETER
CHIỀU DÀI 715 MILLIMETER
CÂN NẶNG 43.7 KILOGRAM
BARCODE 8852425137432
LOẠI SẢN PHẨM BỒN CẦU MỘT KHỐI, THOÁT SÀN
BỘ SƯU TẬP KHÔNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
CHỨC NĂNG SIPHONIC XẢ XUỐNG
CHẤT LIỆU GỐM
DÒNG SẢN PHẨM MICC
CHIỀU RỘNG 375 MILLIMETER
CHIỀU CAO 715 MILLIMETER
CHIỀU DÀI 715 MILLIMETER
CÂN NẶNG 43.7 KILOGRAM
BARCODE 8852425137432
Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây
0918542889