Lavabo Cotto: C0007

Liên hệ
LOẠI SẢN PHẨM CHẬU RỬA TRÊN QUẦY
BỘ SƯU TẬP KHÔNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
CHỨC NĂNG TRÊN QUẦY
CHẤT LIỆU GỐM
DÒNG SẢN PHẨM AVANTI
CHIỀU RỘNG 405 MILLIMETER
CHIỀU CAO 210 MILLIMETER
CHIỀU DÀI 405 MILLIMETER
CÂN NẶNG 9 KILOGRAM
BARCODE 8852425438775
LOẠI SẢN PHẨM CHẬU RỬA TRÊN QUẦY
BỘ SƯU TẬP KHÔNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
CHỨC NĂNG TRÊN QUẦY
CHẤT LIỆU GỐM
DÒNG SẢN PHẨM AVANTI
CHIỀU RỘNG 405 MILLIMETER
CHIỀU CAO 210 MILLIMETER
CHIỀU DÀI 405 MILLIMETER
CÂN NẶNG 9 KILOGRAM
BARCODE 8852425438775
Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây
0918542889